Въпроси и отговори

Мога ли да монтирам стикерите върху стена, боядисана с латекс?

  • Да. Всъщност нашите стикери се използват най-често точно върху стени, покрити с латекс.

Важно!!! Латексът трябва да е добре изсъхнал, преди да бъде монтиран стикерът. Под „добре изсъхнал“ се разбира да са минали поне 2-3 седмици от полагането му върху стената.


Мога ли да използвам стикерите в мокро помещение?

  • Да. Стикерите не се боят от вода. В практиката дори често се използва намокрянето с вода на самото фолио и то откъм залепващата му страна, когато то трябва да се залепи върху стъкло, автомобилен лак или фаянсови плочки, например.